.
Palvelut

Akuuttiajan pyrin järjestämään mahdollisimman pian.
Vastaanotollani
1. Haastattelen asiakkaan
2. Testaan kliinisin testein millaisesta ongelmasta on kyse?
3. Suoritan hoidot. Hoito suunnitellaan aina tapauskohtaisesti.
Yleensä hoitokertoja tarvitaan 2- 5 kertaa hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi.
Osteopatialla voidaan hoitaa kaikkia tuki-ja liikuntaelin vaivoja.
Hoitomuodot
- nivelten manipulaatiot/ mobilisoinnit
- nikamakäsittelyt
- hieronnat
- fasciakäsittelyt
- hyvän laatuisen asentohuimauksen hoito
- akupunktio
Kaikkiin vaivoihin ei voi osteopatialla saada apua, mutta kliinisellä testaamisella pyrin löytämään vaivan alkuperän ja tarvittaessa ohjaan hakemaan apua lääkäriltä.